top of page

Algemene handelsvoorwaarden

Algemene voorwaarden voor het verblijfs- en zorgcontract van
Marions dierenparadijs

De bezorger van de hond, kat of knaagdier verzekert dat hierbij

dat hij de eigenaar van het dier is,
dat het dier vrij is van parasieten, geen besmettelijke ziekten heeft/heeft gehad en, voor zover bekend, geen contact heeft/heeft gehad met dergelijke dieren,
dat het dier geen kwaadaardige kenmerken heeft,
dat de bovenstaande beschrijving van dieren en eigendom overeenkomt met de waarheid,
dat de hond tegen hondenziekte is besmet. Hepatitis, leptospirose, parvovirus, PPi en nasale BPi kennelhoest wordt jaarlijks gevaccineerd en hondsdolheid wordt tot drie jaar gevaccineerd, afhankelijk van het vaccin.
dat de kat is ingeënt tegen niesziekte, kattenepidemieën en in het geval van buitenkatten ook tegen hondsdolheid en dat de inentingen niet ouder zijn dan één jaar. (hondsdolheid zoals hierboven beschreven)
dat het konijn is ingeënt tegen RHD (Chinese ziekte), RHD 2 en myxomatose (konijnenpest) en dat de vaccinatie niet ouder is dan een jaar.

De vaccinatiekaart blijft voor de periode van verblijf in het dierenhotel.
Ongecastreerde katten kunnen niet worden toegelaten in het dierenhotel.

Indien de hond/kat of knaagdier tijdens het verblijf ziek wordt of een ongeluk krijgt en behandeling/operatie noodzakelijk is, stemt de eigenaar ermee in dat het dier door de dierenarts wordt behandeld, tenzij anders is overeengekomen. De eigenaar neemt de kosten van de dierenarts op zich en betaalt naast de hier overeengekomen vergoeding. Dit geldt ook voor de eventueel noodzakelijke nabehandeling met medicatie door Marion's dierenparadijs.

Marion's dierenparadijs is alleen aansprakelijk voor de gevolgen van niet te voorziene ziektes of verwondingen van het dier indien er sprake is van opzet of grove schuld. Hetzelfde geldt voor aanspraken van derden op de eigenaar van het dier als gevolg van gebeurtenissen tijdens de contractperiode. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de eigenaar van het dier.

Indien het dier acht dagen na de afgesproken ophaaldatum en na een mislukte aanvraag met deadline niet is opgehaald, kan het dier elders worden afgevoerd. De gemaakte kosten zijn voor rekening van de eigenaar van het dier.

Indien er binnen vijf dagen na het verblijf wijzigingen worden geconstateerd, dient Marion's dierenparadijs hiervan direct op de hoogte te worden gesteld.

Indien kleine groepen of roedels gewenst en afgesproken zijn, aanvaardt Marion's dierenparadijs geen aansprakelijkheid voor schade aan het dier of schade veroorzaakt door het dier vanwege het verhoogde risico. Uitgesloten zijn schade die is veroorzaakt door grove nalatigheid of verwijtbaar plichtsverzuim dat aan het Tierhotel kan worden bewezen.

Het contract komt tot stand wanneer het hotel de aanvraag van de klant accepteert. De overeenkomst kan schriftelijk, per fax of e-mail, mondeling, telefonisch, via internetboeking of door middel van overtuigend gedrag tot stand komen. Het sluiten van het contract verplicht de contractpartijen om het contract na te komen, ongeacht de duur van het contract. Als een verbintenis wegens tijdgebrek niet mogelijk was, wordt het contract geacht te zijn gesloten met het ter beschikking stellen van een plaats voor het dier.

De dagprijs is inclusief accommodatie, eten en z. Momenteel geldige BTW Indien u uw eigen eten meeneemt verandert dit niets aan de dagprijzen. Het bedrag wordt contant betaald bij aflevering van het dier. Bij vervroegde incasso bestaat geen recht op vergoeding van de niet gebruikte verblijfs- of pensioendagen.

Vanwege de toegenomen administratieve inspanning berekenen wij een kostprijs
Vast tarief van EUR 5,00 plus btw.

Marion's dierenparadijs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor meegebrachte dekens, manden etc. en speelgoed. Bij annulering 7 dagen voor de afgesproken aankomstdatum of no-show wordt 50% van de hotelkosten voor de geboekte periode in rekening gebracht. De formulering van het contract betekent dat enkelvoud gelijk is aan meervoud, mannelijk gelijk aan vrouwelijk.

Plaats van uitvoering en bevoegde rechtbank is 47929 Grefrath. Mondelinge nevenafspraken zijn niet gemaakt. Wijzigingen en aanvullingen op dit contract dienen schriftelijk te gebeuren.

bottom of page