top of page
image (2).jpg

Afdruk / Auteursrecht

Marion's dierenparadijs - Langendonker Weg 1 - 47929 Grefrath

Telefoon: 02158 / 2176
Telefax: 02158 / 405839
Mobiel: 0178 / 8186100
Mail: khoemmelen (at) gmx.de
BTW-nummer: 115/5140/0286

Sparkasse Krefeld Rekeninghouder: KH Oemmelen

IBAN-nr.: DE 66 32050000 0002008506    BIC-nr.: SPKRDE 33

 

Inhoudelijk verantwoordelijk volgens §6 MDStV: K.-H. Oemmelen

 

Vrijwaring:

 

Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Alleen de exploitanten van de gelinkte pagina's zijn verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Disclaimer Volgens het arrest van de regionale rechtbank van Hamburg van 12 mei 1998 kan de aanbieder verantwoordelijk zijn voor de inhoud van gelinkte websites als hij zich niet voldoende distantieert van deze inhoud. Op verschillende pagina's van deze website staan links/verbindingen naar andere pagina's van andere aanbieders op internet. Wij distantiëren ons hierbij uitdrukkelijk van de inhoud van de gelinkte pagina's en verklaren dat wij geen invloed hebben op de inhoud ervan.

 

Uitgebreide disclaimer

 

1. Inhoud

De domeineigenaar, de publicist en de auteur (hierna "auteur" genoemd) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, correctheid, beschikbaarheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn in principe uitgesloten, op voorwaarde dat er geen sprake is van aantoonbare schuld van opzet of grove nalatigheid natuur van de kant van de aanwezige auteur. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

 

2. Referenties / Links

In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar websites van derden (zogenaamde "links"), die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur vallen, zou de aansprakelijkheid alleen in werking treden als de auteur op de hoogte was van de inhoud en het was technisch mogelijk en voor hem mogelijk is, zou het redelijk zijn om het gebruik in het geval van illegale inhoud te voorkomen. De auteur verklaart daarom uitdrukkelijk dat de desbetreffende gelinkte pagina's ten tijde van het plaatsen van de link vrij waren van illegale inhoud. De auteur heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte/verbonden pagina's. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud op alle gelinkte/verbonden pagina's die na het plaatsen van de link werden gewijzigd. Deze verklaring is van toepassing op alle geplaatste links en verwijzingen binnen onze eigen website. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, niet degene die via links alleen maar naar de betreffende publicatie verwijst.

 

3. Auteursrecht en merkenrecht

De auteur streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen en teksten in acht te nemen, door hemzelf gemaakte afbeeldingen en teksten te gebruiken of om licentievrije afbeeldingen en teksten te gebruiken. Alle merken en handelsmerken die op de website worden genoemd en mogelijk door derden worden beschermd, zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaar. De conclusie dat merken niet worden beschermd door rechten van derden mag niet alleen op basis van de loutere vermelding worden getrokken. Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf gecreëerde objecten berust uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Reproductie of gebruik van dergelijke afbeeldingen en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

 

4. Geldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van de website van waaruit naar deze pagina werd verwezen. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de toepasselijke rechtssituatie, blijven de overige delen van het document qua inhoud en geldigheid onaangetast

zie ook: http://www.disclaimer.de , §5 TDG - Teledienstenwet, LG Hamburg Arrest van 12.05.1998 - Az: 312 O 85/98 -

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens door Google verwerkt door op de volgende link te klikken (http://tools.google.com). /dlpage/gaoptout?hl=de) en installeer de beschikbare browser-plug-in.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html of op http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview .html. Wij wijzen erop dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code "gat._anonymizeIp();" om ervoor te zorgen dat IP-adressen anoniem worden geregistreerd (zogenaamde IP-masking).

Afkomstig van www.datenschutzbeauftragter-info.de

 

auteursrechten

 

Copyright 2015 Marion's Animal Paradise Alle rechten voorbehouden. De structuur, inhoud en afbeeldingen van de websites marionstierparadies.de, marions-tierparadies.de en tierparadies-grefrath.de zijn onderworpen aan het auteursrecht en andere wetten ter bescherming van intellectueel eigendom. Het is niet toegestaan deze pagina's te wijzigen of te verspreiden, noch voor commerciële doeleinden te kopiëren of voor derden toegankelijk te maken.

bottom of page