top of page

Gegevensbescherming

Algemene opmerking en verplichte informatie

Naamgeving van de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Marions dierenparadijs
KH Oemmelen
Langendonkerweg 1
47929 Grefrath

De verantwoordelijke instantie beslist alleen of samen met anderen over de doeleinden en middelen voor de verwerking van  persoonlijke gegevens (bijv. namen, contactgegevens, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Sommige gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw   toestemming op elk moment intrekken. Een informeel bericht   per e-mail is voldoende voor de herroeping. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan de intrekking   blijft onaangetast door de intrekking.

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Als betrokkene heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in geval van schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming.  De toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbeschermingskwesties is   de nationale functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin het  bedrijf is gevestigd. De volgende link bevat een lijst van   functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op dataportabiliteit

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw   toestemming of ter uitvoering van een contract   aan u of aan derden te laten overhandigen. De   wordt geleverd in een machineleesbaar formaat. Als u de directe   overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke,   verzoekt, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch mogelijk is.

Recht op informatie, correctie, blokkering, verwijdering

U heeft recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen   persoonsgegevens, herkomst van de gegevens, hun ontvangers en het bb3b-136bad5cf58d_Doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op rectificatie, _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_Blokkeren of verwijderen van deze gegevens. In dit verband en ook voor andere vragen over persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de in het impressum vermelde contactmogelijkheden.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u ons als site-exploitant stuurt, te beschermen, gebruikt onze website een SSL of. TLS-codering. Dit betekent dat gegevens die u via deze   website verzendt, niet door derden kunnen worden gelezen. U herkent een  versleutelde verbinding aan de adresregel "https://" van uw browser   en aan het slotsymbool in de browserregel.

 

Serverlogbestanden

De provider van de website   verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt  . Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie

  • Besturingssysteem gebruikt

  • Verwijzende URL

  • Hostnaam van de toegangscomputer

  • Tijd van serververzoek

  • IP adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen  . De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, letter b  GDPR, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of  precontractuele maatregelen toestaat.

 

Contact Formulier

Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, worden opgeslagen, inclusief uw   contactgegevens, om uw aanvraag te kunnen verwerken of om beschikbaar te zijn voor vervolgvragen. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming doorgegeven.

De gegevens die zijn ingevoerd in het contactformulier   worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1  lit. a AVG). Een intrekking van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. Een informeel bericht per  e-mail is voldoende voor de herroeping. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die plaatsvonden tot aan de intrekking blijft onaangetast door de intrekking.

Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, blijven bij ons totdat   u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt   of er geen noodzaak meer is om ze op te slaan de data.  Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen -  blijven onaangetast.

 

koekjes

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw eindapparaat opslaat. Cookies helpen ons om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. 

Sommige cookies zijn 'sessiecookies'. Dergelijke cookies worden automatisch verwijderd na het einde van uw browsersessie. Andere  cookies blijven daarentegen op uw eindapparaat staan tot u ze zelf verwijdert.  Dergelijke cookies helpen ons u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website.

Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies controleren, beperken of voorkomen  . Veel webbrowsers kunnen   zodanig worden geconfigureerd dat cookies worden verwijderd wanneer het programma   wordt afgesloten. Het uitschakelen van cookies kan resulteren in beperkte functionaliteit van onze website  .

Het instellen van cookies, die nodig zijn voor de uitvoering van elektronische   communicatieprocessen of het beschikbaar stellen van bepaalde functies die u   nodig heeft (bijv.  Grondslag van artikel 6(1)(f) AVG. Als beheerder van deze website hebben wij een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en vlotte levering van onze diensten. Als andere cookies worden ingesteld (bijv. voor  analysis-functies), worden deze afzonderlijk behandeld in deze gegevensbeschermingsverklaring.

 

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google  Analytics. De aanbieder van de webanalysedienst is Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden   die uw webbrowser op uw eindapparaat opslaat en een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie   gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt naar een server van Google verzonden en daar opgeslagen.  Serverlocatie is meestal de VS.

Google Analytics-cookies worden geplaatst op basis van  Art. 6 lid 1 letter f AVG. Als exploitant van deze website hebben wij een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en, indien nodig, reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

We gebruiken Google Analytics in combinatie met de  IP-anonimiseringsfunctie. Het zorgt ervoor dat Google uw IP-adres   inkort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere   verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordat het wordt verzonden naar de VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA. Er kunnen uitzonderlijke gevallen zijn waarin   Google het volledige IP-adres naar een server in de VS verzendt en daar afkapt. Namens ons zal Google deze informatie   gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om   andere _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ gerelateerd aan website- en internetgebruik 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ om diensten aan ons te leveren. Het door Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

browser plug-in

Het plaatsen van cookies door uw webbrowser kan worden voorkomen.   Als gevolg hiervan kunnen sommige functies van onze website echter beperkt zijn. U kunt ook het verzamelen van gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website  , inclusief uw IP-adres, en de daaropvolgende verwerking door Google voorkomen. Dit is mogelijk   door de browser plugin   te downloaden en te installeren die toegankelijk is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat Google Analytics   uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een  opt-out-cookie geplaatst om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan onze website worden verzameld: Google Analytics uitschakelen.

Zie het privacybeleid van Google voor meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Orderverwerking

Om volledig te voldoen aan de wettelijke vereisten voor gegevensbescherming   hebben we een orderverwerkingscontract   gesloten met Google.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Onze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van  Google Analytics. Het kan worden gebruikt om rapporten te maken met uitspraken   over de leeftijd, het geslacht en de interesses van sitebezoekers. Deze  -gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van derden. Het is niet mogelijk om de gegevens aan een bepaalde persoon toe te wijzen. U kunt deze  functie op elk moment uitschakelen. Dit is mogelijk via de  ad-instellingen in uw Google-account of door het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics algemeen te voorkomen, zoals uitgelegd in het  punt "Bezwaar tegen gegevensverzameling ”.  prohibit.

 

Google AdWords en Google Conversion Tracking

Onze website maakt gebruik van Google AdWords. De aanbieder is Google  Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

AdWords is een online advertentieprogramma. Als onderdeel van het  online advertentieprogramma werken we met het bijhouden van conversies. Na een  klik op een advertentie die door Google wordt weergegeven, wordt een cookie geplaatst voor  conversion tracking. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw eindapparaat opslaat. Google AdWords-cookies   verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor de persoonlijke identificatie van de gebruiker. Google en wij   kunnen de cookie gebruiken om te herkennen dat u op een advertentie heeft geklikt en bent doorgestuurd naar onze website.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De   cookies zijn niet traceerbaar via websites van AdWords-adverteerders.  conversiecookies worden gebruikt om conversiestatistieken te maken voor AdWords-klanten die gebruikmaken van  conversietracking. Adwords-klanten komen te weten hoeveel gebruikers op hun advertentie hebben geklikt en zijn omgeleid naar  -pagina's met een tag voor het bijhouden van conversies. AdWords-klanten   ontvangen echter geen informatie die persoonlijke   identificatie van de gebruiker mogelijk maakt. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik ervan.   Hier moet de conversiecookie worden gedeactiveerd in de gebruikersinstellingen van de browser  . Er is ook geen opname in de  conversion tracking statistieken.

"Conversiecookies" worden opgeslagen op basis van  Art. 6 lid 1 letter f AVG. Als website-exploitant hebben wij een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en onze advertenties te optimaliseren.

Zie het privacybeleid van Google voor meer informatie over Google AdWords en het bijhouden van conversies door Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies controleren, beperken of voorkomen  . Het uitschakelen van cookies   kan resulteren in beperkte functionaliteit van onze website  .

Bron: gegevensbeschermingsconfigurator van mijn-datenschutzbeauftragter.de

 

 

Opmerkingen over gegevensverwerking in verband met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited. Als de persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland bevindt, wordt de gegevensverwerking van Google Analytics uitgevoerd door Google LLC. Google LLC en Google Ireland Limited worden hierna "Google" genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op de computer van de sitebezoeker worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door de sitebezoeker mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de sitebezoeker (inclusief het verkorte IP-adres) wordt normaal gesproken naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website alleen met de extensie "_anonymizeIp()" gebruikt. Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzing uit. Als gevolg van de verlenging wordt het IP-adres van Google vooraf ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het in het kader van Google Analytics door de betreffende browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

In opdracht van de site-exploitant zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de site-exploitant te leveren (art. 6 lid 1 lit. f AVG). Het legitieme belang bij gegevensverwerking ligt in het optimaliseren van deze website, het analyseren van het gebruik van de website en het aanpassen van de inhoud. Door de pseudonimisering worden de belangen van de gebruikers voldoende gewaarborgd.

Google LLC. biedt een garantie op basis van de standaard contractbepalingen om te voldoen aan een passend niveau van gegevensbescherming. De verzonden en aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. gebruikers-ID's) of advertentie-ID's gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan het einde van de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

De verzameling door Google Analytics kan worden voorkomen door de sitebezoeker de cookie-instellingen voor deze website aan te passen. Ook tegen het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens kan te allen tijde met ingang van de toekomst bezwaar worden gemaakt. De bijbehorende browser-plug-in kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De sitebezoeker kan de opname door Google Analytics op deze website voorkomen door op de volgende  te klikkenkoppeling klik. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, die het toekomstige verzamelen van gegevens bij een bezoek aan deze website verhindert.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, instellings- en bezwaarmogelijkheden vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy) en in de instellingen voor de weergave van advertenties door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

 

reCAPTCHA

Om uw aanvragen via het internetformulier te beschermen, gebruiken wij de reCAPTCHA-service van Google LLC (Google). De query dient om te onderscheiden of de invoer is gemaakt door een mens of misbruikt door geautomatiseerde, machinale verwerking. De aanvraag omvat het verzenden van het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google. Hiervoor wordt uw invoer naar Google verzonden en daar gebruikt. Uw IP-adres wordt echter vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze dienst te evalueren. Het in het kader van reCaptcha door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Op deze gegevens zijn de afwijkende gegevensbeschermingsvoorschriften van het bedrijf Google van toepassing. Zie voor meer informatie over het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

bottom of page